Państwowe Ognisko Baletowe w Szczecinie

14 październik 2021 Dzień Edukacji Narodowej

 14.10.2021 r.  w Państwowym Ognisku Baletowym  jest dniem wolnym od zajęć.