Państwowe Ognisko Baletowe w Szczecinie

Opłaty w roku szkolnym 2021/2022

WYSOKOŚĆ OPŁAT NA RADĘ RODZICÓW DZIAŁAJĄCĄ PRZY POB W 2021/2022 

 

Rada Rodziców na spotkaniu w dniu 7.10.2021 r. uchwaliła opłatę miesięczną, która obejmuje 10 miesięcy za rok 2021/22 w wysokości:

- 60 zł* miesięcznie

lub

- 450 zł** rocznie w formie opłaty jednorazowej

 

Ulga dla rodzeństwa (drugie i każde kolejne dziecko) 50% opłaty podstawowej czyli : 30zł* miesięcznie lub 225zł** rocznie w formie opłaty jednorazowej

 

*opłatę miesięczną dokonujemy do dnia 15 każdego miesiąca

*opłatę za wrzesień, październik, listopad należy wpłacić do 15 listopada 2021

**opłata jednorazowa roczna płatna do 30 listopada 2021

 

Nr konta Rady Rodziców

60 1240 6667 1111 0010 2744 6538

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę. Przykład: Darowizna, Zofia Kowalska, kl. 1a.

 

UWAGA: Prosimy o przemyślane wpłaty, gdyż nie podlegają one zwrotom.

Wpłaty na Radę Rodziców są darowizną, która jest bezzwrotna.