Państwowe Ognisko Baletowe w Szczecinie

Opłaty w roku szkolnym 2022/2023

WYSOKOŚĆ OPŁAT NA RADĘ RODZICÓW DZIAŁAJĄCĄ PRZY POB W 2022/2023

 

Rada Rodziców na spotkaniu w dniu 6.10.2022 r. uchwaliła opłatę miesięczną, która obejmuje 10 miesięcy za rok 2022/23 w wysokości:

  • 60zł* miesięcznie

lub

  • 450zł** rocznie w formie opłaty jednorazowej

- ulga dla rodzeństwa  (drugie i każde kolejne dziecko) 50% opłaty podstawowej czyli:

  • 30zł* miesięcznie

lub

  • 225zł** rocznie w formie opłaty jednorazowej

 

*opłatę miesięczną dokonujemy do 15 każdego miesiąca

*opłatę za wrzesień, październik, listopad należy wpłacić do 15 listopada 2022 r.

**opłata jednorazowa roczna płatna do 30 listopada 2022 r.

 

Nr konta Rady Rodziców:  60 1240 6667 1111 0010 2744 6538

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę z dopiskiem opłata na Radę Rodziców. 

 

Przykład: Opłata na Radę Rodziców, AGATA NOWAK, KL.3A

 

Wpłaty na Radę Rodziców są bezzwrotne.