Państwowe Ognisko Baletowe w Szczecinie

O placówce

Nasz Cel

Nasza działalność skierowana jest na rozwój artystyczny uczniów zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi oraz przygotowania ich do uczestnictwa w kulturze. Owe wrastanie w kulturę przybiera różną formę zabawy, tańca, aktywności społecznej. Realizując ten cel widzimy potrzebę organizowania stałego kontaktu z różnymi instytucjami kultury oraz uczestniczeniem uczniów w uroczystościach lokalnych. Stosowane przez nas metody nauczania i projekty aktywizują młodzież i urozmaicają proces nauczania.