Państwowe Ognisko Baletowe w Szczecinie

Dyrekcja

Od 2010 roku dyrektorem placówki jest Pani Małgorzata Burak.